A better future with Tipc Design


Gave upcycled producten! Kom kijken in de onze Tipc webshop!


addd

Waarom Tipc?


 Kwaliteit


Echt kwaliteitsproducten


 Doelgroepgerichte producten


Producten voor uw doelgroep


 Sociale Impact


Producten gemaakt op een sociale werkplaats zodat ook andere mensen kans krijgen op een baan!


 Ecologische impact


Duurzame producten voor een betere wereld!

0
Design producten

0
Samenwerkende bedrijven

0
Producten verkocht

0Kg
CO2 bespaard

Een nieuwe markt aanboren door creatief hergebruik van oude materialen!


Sociaal en duurzaam ondernemen

Why?


Tipc wil voor zover dat mogelijk is, het grondstoffen- en energieprobleem oplossen voor bedrijven. Tipc is er van overtuigd dat hier een grote winst te behalen is zolang de waarde propositie voor de bedrijven voldoende is. Uiteindelijk zijn echter alle mensen op deze wereld gebaat bij een oplossing voor het grondstoffen- en energieprobleem. Daarnaast zijn de langdurig werklozen gebaat bij een kans om zichzelf te kunnen bewijzen op de arbeidsmarkt.


Het grondstoffen- en energieprobleem is voornamelijk ontstaan door het huidige take-make-dispose systeem; ook wel de lineaire economie genoemd. Het huidige economische model is, door de lineaire opzet, afhankelijk van steeds nieuwe grondstoffen. In een lineair of rechtlijnig productieproces worden producten na het gebruik als afval afgedankt, waarna de producent weer een gloednieuw product levert. Het verdienmodel dat de maakindustrie tot nu toe voornamelijk heeft gehanteerd, waarbij het vervangen van producten na een relatief korte levensduur centraal staat, versterkt de vraag naar nieuwe, nog niet eerder gebruikte, grondstoffen. Dit systeem werkte de afgelopen eeuw voor het gevoel prima, maar loopt nu tegen zijn grenzen aan. Tot 2000 daalden de grondstofprijzen, er was voldoende voorraad en de maatschappij omarmde de ‘wegwerp’- consumptie van harte. Maar sinds 2000 zijn de gemiddelde grondstofprijzen behoorlijk toegenomen en hebben bedrijven in sommige sectoren steeds vaker te maken met toeleveringsrisico’s en plotselinge prijsschommelingen. Deze grilligheden worden veroorzaakt door onder meer de beperkte beschikbaarheid van niet alleen grondstoffen, maar ook van energie, schoon water en vruchtbare grond. Dit raakt bedrijven; niet alleen multinationals, ook het midden- en kleinbedrijf (Piechock, 2014).

How?


Bij de oplossing van dit probleem dient er met een zekere realiteitszin te worden beredeneert. Tipc heeft niet de illusie nu al een significante impact te leveren aan de oplossing van dit probleem. Het heeft echter wel de ambitie om aan beide problemen een impact te maken binnen vijf jaar. Door middel van het business model en de bedrijfsstrategie tracht Tipc dit doel te verwezenlijken. Uiteindelijk wil Tipc toe naar een business model waarin het geupcyclede materiaal van ten minste een gelijkwaardige kwaliteit is als het te upcyclen materiaal. Hierdoor wordt de levensduur van het materiaal verlengt en dus energie en grondstoffen bespaard. Deze geupcyclede producten worden geproduceerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn langdurig werklozen en hebben daardoor vaak moeite om mee te doen in de maatschappij. Tipc wil ze deze kans bieden door middel van een betaalde baan.What?


Tipc doet aan waarde vernieuwing door middel van het verlengen van de levensduur van een in de ogen van de consument of het bedrijf waardeloos geworden product; ook wel afval genoemd. Dit wordt gedaan middels upcycling. Van deze afvalstromen maakt Tipc gave functionele en design producten.


 

  • Place Alt Text Here
  • Hoioioi
  • Place Alt Text Here
  • Place Alt Text Here